Assalamu’alaikum wa rochmatullohi wa barokatuh Semoga Allah menganugrahi kita semua keselamatan dan kesejahteran di manapun kita berada. Motor apa tuh yang krudungiin ? Pastilah sudah pada tahu, meskipuncuma kelihatan bannya.

  • 1
  • 2